Vi er et aktivitets- og værested for mennesker, der er psykisk syge og traumatiserede med fokus på flygtninge og indvandrere.