BESTYRELSEN

Peter Ambs – Thomsen

Formand

 • Bygningsmaler; B. A. Teologi; Klubpædagog; Pædagog: D.P. Ungdomspædagogik; M.A. Pæd. Soc.
 • Medstifter af foreningen og den selvejende institution Muhabet og formand for bestyrelsen af Muhabet siden 2009.
 • Afdelingsleder SFO, Sankt Petri Skole. Dansk – Tysk skole i København.
 • Tidligere Forstander for Vesterbro Ungdomsgård og leder af det socialpædagogiske fritidstilbud Kvisten på Indre Nørrebro, i København.
 • Tidligere Konsulent i Udviklings – og Formidlingscenter for Børn og Unge, en selvejende institution under Socialministeriet.

Tanja Krabbe

Næstformand

 • Tekst kommer snart

Vibeke Abel

Bestyrelsesmedlem

Direktør for Job og Erhverv, Social, Sundhed og Borgerservice i Hillerød Kommune siden 2010. Tidligere Ligestillingsdirektør i Arbejdsmarkedsstyrelsen og afdelingschef i Socialministeriet.

 

 • Medlem af bestyrelsen i Danner.
 • Medlem af Kommunekontaktrådet for Hovedstadens Embedsmandsudvalget for Sundhed.
 • Medlem af Praksisplansudvalgets administrative styregruppe i Hovedstadsområdet (PAS) (Kommuner, Praktiserende lægers organisation og Regionen Hovedstaden).
 • Medlem af Den administrative Styregruppe (DAS) for samarbejdet for sundhedsområdet i Region Hovedstaden .
 • Medlem af Kommunekontaktråd (KKR) Hovedstaden Embedsmandsudvalg for Social og Uddannelse.

Bjarne Bentzen

Bestyrelsesmedlem

Direktør og partner i Bentzen – Sign Partner A/S siden 1982.

 • Tidligere valgt ind i Tryghedsgruppens repræsentantskab (2001 – 2015).
 • Formand i TrygFondens regionale råd i Hovedstaden (2010 – 2015).

Arly Eskildsen

Bestyrelsesmedlem

 • Tekst kommer snart

Thomas Prætorius

Bestyrelsesmedlem

 • Tekst kommer snart

Mona Rosenberg

Medarbejderrepræsentant

Projektleder for far og barn aktiviteter i Muhabet, tidligere faglig konsulent i Socialstyrelsen og i Videnscenter for Socialpsykiatri.

Kontakt:
Bragesgade 8c
2200 København N.
Tlf. 36 72 65 83
muhabet@muhabet.dk
Åbningstider:
Hverdage fra kl. 12-17.
Den sidste fredag i hver måned er der
festaften kl 18-22.
Vi holder sommerlukket i juli.