DE STØTTER VORES ARBEJDE

 Muhabet har en økonomi bestående af mange forskellige donorer. Muhabet eksisterer lige nu kun i kraft af en ihærdig fundraising og en fantastisk velvilje. Muhabet modtager i øjeblikket et fast driftstilskud fra Københavns Kommune på 30% af driften.

Endvidere skylder vi en stor tak til to store fonde nemlig Oak Foundation og Velux Fonden der støtter fædre & børn i Muhabet. Uden deres støtte havde Muhabet ikke eksisteret i dag.

De resterende midler til Muhabets aktiviteter kommer fra Københavns Kommunes Sundhed- og Omsorgsforvaltning, som støtter fællesspisning for ældre flygtninge og indvandrere, samt fra forskellige offentlige og lokale puljer samt mindre private fonde.

Muhabet er meget taknemmelige til alle vores donorer for opbakningen til vores arbejde.

 

Endvidere er Muhabet så heldig at modtage overskudsmad fra mange forskellige donorer. Disse er:

Kontakt:
Bragesgade 8c
2200 København N.
Tlf. 36 72 65 83
muhabet@muhabet.dk
Åbningstider:
Hverdage fra kl. 12-17.
Den sidste fredag i hver måned er der
festaften kl 18-22.
Vi holder sommerlukket i juli.