LEDIGE STILLINGER

 

LEDER SØGES TIL AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUDDET MUHABET

Vil du være med til at gøre en positiv forskel for en af de mest udsatte grupper i Danmark? Så har vi et job til dig som leder af Muhabet.

Vi søger en ny leder, fordi Muhabets leder har besluttet sig for at gå på pension.

Muhabet (der betyder kærligt samvær) er et aktivitets- og samværstilbud på Nørrebro – et psykosocialt tilbud med særligt fokus på psykisk syge og traumatiserede flygtninge og indvandrere. Muhabet har i sine 18 år haft succes med at nå en meget sårbar og dobbelt udsat gruppe af borgere i Hovedstadsområdet.

Vi søger en robust og engageret leder, der vil arbejde for at understøtte ordentlige og humanistiske vilkår for mennesker, der slås med psykosociale komplekse problemstillinger, og som oplever ensomhed og udelukkelse fra samfundets sociale fællesskaber. Vi når vores mål fordi de otte medarbejdere er 100 % engagerede i og brænder for deres opgaver. Det samme gør de frivillige, der bruger en del af deres fritid i Muhabet.

I Muhabet er fællesskabet i fokus, og medarbejdere og frivillige laver hver dag mad samt yder støtte og omsorg til mere end 60 gæster. Vi har et tæt samarbejde med Fødevarebanken og flere andre mindre virksomheder om levering af overskudsmad.

Vi vil være kendt for at understøtte gæsternes recovery og ret til at indgå i respektfulde og inkluderende fællesskaber – uanset funktionsniveau. Vi har i flere år arbejdet fokuseret på brugerdeltagelse og samarbejde. Vi har arbejdet på at skabe succesoplevelser, demokratiudvikling og på at øge kendskab til samfundet omkring os.

Vi arbejder med en anerkendende tilgang og det enkelte menneskes ret til individuel behovsbestemt omsorg. Vi har fokus på vores egen kompetenceudvikling. Sidste år arbejdede vi således med træning i refleksion og observationer, over hvad der fungerer i mødet med den enkelte gæst og hele gruppen ud fra CHIME-modellen.

Muhabet stiler efter at være en nøglespiller i forhold til målgruppen – psykisk sårbare og traumatiserede flygtninge, ligesom vi vil være et kendt aktiv i udvikling af samspillet mellem psykiatrien og understøttende aktiviteter for og med psykisk sårbare. Vi oplever heldigvis at blive bredt anerkendt for vores arbejde og har tidligere modtaget bl.a. Trine Bryld Prisen.

Som leder skal du sammen med bestyrelsen være i dialog med mange forskellige aktører og organisationer, som Muhabet samarbejder med og er økonomisk afhængige af, f.eks. Københavns Kommune, fonde m.fl. Som leder venter en afgørende lobbyopgave, nemlig at sikre Muhabet en økonomisk forankring fra 2024, hvor de nuværende bevillinger begynder at udløbe.

Muhabet er en selvejende institution med en bestyrelse. Vores nye leder har ansvaret for den faglige udvikling af organisationen samt for at indfri bestyrelsens mål på økonomi, udvikling og drift. Du er en central figur i den daglige drift af Muhabet, og har personaleledelsen af medarbejderne. Du refererer til forkvinden for bestyrelsen.

Vi søger en leder, der gerne har:

  • Relevant faglig uddannelse indenfor det humanistiske område eller social og sundhedsområdet.
  • Ledererfaringer med udstrakt medarbejder deltagelse.
  • Kendskab til flygtninge- og indvandrerområdet.
  • Solid erfaring med fundraising og lobbyvirksomhed.
  • Erfaring med forhandling og samspil med forvaltningerne og det politiske niveau i stat, region og kommune.
  • Mod på at udbygge, etablere og arbejde i netværk indenfor Muhabets område og i det nære lokalsamfund.
  • Lyst til at arbejde i en organisation, der kræver situationsbestemt ledelse i en ofte meget uforudsigelig hverdag, hvor der er brug for udstrakte relationskompetencer og evne til at bevare fokus på kerneopgaven.

Du kan læse mere om Muhabet på: www.muhabet.dk

Vi skal have din ansøgning senest den 13. maj 2022. Din ansøgning med CV samt evt. bilag kan du sende til anne@muhabet.dk

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsesforkvinde Ida Flachs på tlf. 53 57 77 36 eller e-mail: ida@muhabet.dk eller idaflachs@gmail.com

Samtaler forventes at blive afholdt i uge 21.

Løn efter kvalifikationer. Ansættelse pr. 1. august 2022.

 

KONTAKT  Bragesgade 8C, 2200 København N / Tlf. 36 72 65 83 / muhabet@muhabet.dk  
ÅBNINGSTIDER  Hverdage fra kl 12-17 dog torsdag kl 12-16.30