MISSION

Igennem etablering af et værested, er det Muhabet mission at skabe rammer for at psykisk syge og traumatiserede flygtninge og indvandrere kan få et mere værdigt hverdagsliv og forbedret livskvalitet.
Det sker ved at inkludere dem i sociale fællesskaber, etablere netværk og (gen)etablere tilliden til det offentlige system og give dem oplevelsen af, at de også kan være en del af det danske samfund på trods af den marginalisering, de oplever i hverdagen.
Gennem inddragelse af lokale samarbejdspartnere og frivillige, er det endvidere Muhabet’s mission at styrke det frivillige sociale arbejde og derved styrke lokalsamfundet.

VISION

Det er Muhabet’s vision at der også for fremtiden kan sikres væresteder for målgruppen, som arbejder ud fra Muhabet’s koncept og arbejdsmetoder.
Disse Oaser ønskes at blive etableret i de større byer i Danmark.
Det er endvidere Muhabet’s vision, at der i alle dele af samfundet skabes forståelse for målgruppens svære sociale og traumatiserende livsvilkår og særlige behov, og at Muhabet kan være til inspiration for alle, der ønsker at arbejde med og for målgruppen.

KONTAKT  Bragesgade 8C, 2200 København N / Tlf. 36 72 65 83 / muhabet@muhabet.dk  
ÅBNINGSTIDER  Hverdage fra kl 12-17 dog torsdag kl 12-16.30