Du er her:
Forside > Links
 

FORBINDELSER

Muhabet forsøger hele tiden at indsamle ny viden om vores arbejdsområde. Vi får inspiration fra samarbejdspartnere og ressourcepersoner. Vi har her samlet en række links, som vi løbende vil opdatere.

Har du et spændende link, så send det til os!

PsykiskSårbar
Et stort netværk af organisationer og enkeltpersoner med det formål at skabe et trygt rum for dialog, hvor mennesker med psykiske lidelser, pårørende og andre, der er engagerede eller interesserede i området, kan dele erfaringer, oplevelser, tanker, gode råd og ønsker.

Videnscenter for socialpsykiatri
Indsamler og formidler teoretisk viden og praktisk erfaring samt arbejde med udvikling af nye metoder og tilbud på det socialpsykiatriske område.

Sind
Arbejder for større forståelse og tolerance for mennesker med psykiske problemer og sygdomme samt deres pårørende.

Rådet for socialt udsatte
Rådet skal være talerør for hjemløse, narkomaner, prostituerede, sindslidende, alkoholikere og andre socialt udsatte.

Bedre Psykiatri
Landsforening for pårørende til psykisk syge.

Videnscenter for transkulturel psykiatri
Centeret er en del af Psykiatrisk Klink på Rigshospitalet og samler viden om psykiske sygdomme hos personer med anden kulturel baggrund end dansk.

Center for frivilligt socialt arbejde
En hjælp til frivillige medarbejdere og til de organisationer og foreninger de virker i.

Outsideren
Brugerproduceret blad om psykiatri.

Socialforskningsinstituttet
Mange interessante rapporter om bl.a. integration og frivilligt arbejde. Muhabet optræder som case i disse to arbejder - som kan downloades gratis i deres fulde længde - af Gunvor Christensen:
Veje til integration
Etniske minoriteter, frivilligt socialt arbejde og integrationLAP
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere støtter hinanden, tager fælles initiativer, formulerer en politik og stiller krav vedrørende vore egne interesser.


Webmaster: Mette Johansen