Du er her:
Forside > Sådan gør vi
 

I Muhabet kan man sidde i en sofa og snakke og drikke te. Men vandpiben er for nyligt afskaffet. Der er nu rygeforbud i Muhabet. Foto: Leif Tuxen, Kristelig Dagblad

Rapport om Muhabet 2008 udarbejdet af SPUK – Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter.

ET VÆRDIGT HVERDAGSLIV

Muhabet yder individuel behovsbestemt omsorg. Muhabet arbejder for at forbedre livskvaliteten for den enkelte gæst, så han/hun kan blive bedre i stand til at forvalte sit liv og herunder ikke mindst at opnå et værdigt hverdagsliv. Dette gør vi ved at have et tilbud om et åbent værested.

Anerkendelse
Den følelsesmæssige opmærksomhed og sociale agtelse er grundlæggende for menneskets udvikling, og hvis denne anerkendelse mangler, risikerer den enkelte (gæst) at miste et positivt forhold til sig selv, hvilket har afgørende betydning for den enkeltes udvikling. Muhabet arbejder således på at skabe gode rammer, der kan befordre at den enkeltes selvtillid, selvagtelse og selvværd. I Muhabet er der fokus på anerkendelse af og respekt for gæsternes ressourcer frem for en problemorienteret tilgang. Vi anerkender, at menneskets psykiske sygdom påvirker hele familien, hvorfor Muhabet inddrager hele familien.

Processer
I Muhabet har vi erfaring med at omgås psykisk syge i en flerkulturel kontekst. Vi har erfaring med at skabe et alternativt opsøgende arbejde af målgruppen og med en aktiv inddragelse af frivillige i netværksarbejde og Recovery. I denne proces arbejdes der på mange niveauer:

 • lette den sproglige og sociale isolation for gæsterne og skabe et netværk omkring dem
 • forebygge depression og angst og få gæsterne til at fungere på trods af disse
 • være med til at støtte personen og hendes/hans familie i at få et netværk og kende lokalsamfundets muligheder
 • støtte familier, hvor en forældre er sindslidende og skabe positive oplevelser for børn og voksne omkring socialt samvær og aktiviteter

Værktøjer
Vi bruger forskellige redskaber til at nå gæsterne:

 • Vært – gæst forholdet. Muhabet byder gæsten på te, kaffe og dagens måltid. Der er ikke penge imellem værested og gæst. Og som gæst råber man ikke ad værten. Det betyder bl.a. at der ikke er aggressive udladninger, men en høflig og respektfuld tone og omgangsform.
 • Sanserne. Der arbejdes bevidst med smag, dufte, lyde og synsindtryk.
 • Musik. Der spilles genkendelig musik for gæsterne, det stimulerer positive minder og følelser.
 • Maden. Alt, der serveres for gæsterne, minder om det køkken, de engang har forladt/eller om mors madgryder. Positive følelser genkaldes. Der laves specielle teer og kaffer.
 • Caféaftener. En gang om måneden holdes fest med stor madbuffet, musik, sang og dans for gæsterne, frivillige, pårørende og indbudte gæster og optrædende. De psykisk syge enlige og især familierne får oplevelser, som de ikke selv magter eller har råd til at skabe for sig selv og deres børn. Caféaftener er meget netværksskabende.
 • Sprog og kultur. De ansatte og frivillige med anden etnisk baggrund end dansk har en umiddelbar forståelse for den religiøse og kulturelle baggrund, som gæsten kommer med. Det får brugeren til at slappe af.
 • De frivilliges tilstedeværelse i caféen skaber hygge og fællesskab, som gæsterne bliver en del af.
 • Lektiehjælp. Børn af psykisk syge forældre kan modtage lektiehjælp hvorved de støttes og fastholdes i en positiv skolegang.
KONCEPTET

Muhabet er et koncept; det vil sige, at der skal være forskellige ting opfyld, for at man må kalde sit værested for Muhabet.
Læs kravene her >

Webmaster: Mette Johansen