Du er her:
Forside > rapport
 

MUHABET - EN OASE I STORBYEN

”Muhabet – en oase i byen” udgør en erfaringsopsamling og beskrivelse af værestedet Muhabet. Den samler op, beskriver og begrebssætter den viden og de mange erfaringer, som Muhabet har gjort sig i løbet af værestedets fem første leveår.
Den beskriver Muhabets erfaringer med hvilke tilgange og metoder, der fungerer, når man vil tilbyde et værested for psykisk lidende mennesker med flygtninge – eller indvandrerbaggrund. Hvordan man skaber et trygt og ligeværdigt fællesskab for disse mennesker. Og på den måde medvirke til at forbedre deres livskvalitet og evne til at mestre eget hverdagsliv.

• Muhabet har synliggjort et behov hos en gruppe mennesker, der føler sig marginaliseret og udstødt i det danske samfund i dag. Det vidner den store søgning, der igennem årene har været til værestedet og som stadig er støt stigende.
• Muhabet har afmystificeret og aftabuiseret det at være sindslidende flygtning eller indvandrer.
• Muhabet har formået at nå sindslidende med flygtninge- eller indvandrerbaggrund, som ingen andre socialpsykiatriske tilbud har formået at nå.
• Muhabet er blevet forankret i nærmiljøet og accepteret af de etniske miljøer langt ud over bygrænsen.
• Muhabet bliver i dag brugt af alle Distriktspsykiatriske Centre i region Hovedstaden, de psykiatriske afdelinger på hospitalerne, social- og pensionskontorer og andre socialpsykiatriske tilbud.

Som en ledende ergoterapeut fra et distriktspsykiatrisk center siger i rapporten:

Det er byens bedste sted. Det siger jeg gerne højt. Jeg har det sådan, at hvis jeg nogensinde skulle blive syg eller kendte nogen, som blev det, så ville det være rigtig ærgerligt, hvis man bare var helt almindelig dansk. Men så kunne man måske få lov at komme alligevel For de kan noget helt særligt, som andre kunnne lære noget af. Det er en helt anden imødekommenhed, hvor mani psykiatrien normalt siger; nej det kan de ikke klare. Men de bliver bare sluset ind i det. Og det er fedt at møde.”


Rapporten er udarbejdet af Marie Andersen og Esther Malmborg fra konsulentfirmaet SPUK – Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter.
Rapporten kan downloades fra pdf-fil eller rekvieres ved at skrive til Muhabets mailadresse.

Download hele
rapporten som pdf

Webmaster: Mette Johansen