INVITATION TIL TEMADAG 'KONFLIKTER I FLYGTNINGEFAMILIER'

 

Mandag d. 26. november 2018 kl. 9.00 – 16.00: Verdenskulturcentret, Nørre Alle 7, 2200 København.

 

Krig, flugt og et nyt liv i eksil tærer ofte på parforholdet.

Konflikter mellem forældrene kan ende med at barnet mister kontakten med den ene forælder – som regel faren.

Aktivitets- og værestedet Muhabet har i tre år støttet flygtninge- og indvandrerfædre i at bevare en god kontakt til deres børn.

Temadagen sætter fokus på udfordringer og mulighederfor atprofessionelle og frivillige kan støtte flygtninge- og indvandrerforældrene i at samarbejde ud fra barnets tarv.

 

Hør om Muhabets erfaringer og få viden og inspiration fra eksperter fra behandlingstilbuddet på Dignity, TUSMO-vejledning og virksomheden Tværkulturel Konfliktmægling. 

Målgruppen for dagen er ledere og medarbejdere, som møder flygtningefamilier i deres daglige arbejde.

Deltagelse i temadagen er gratis, inklusiv forplejning.

Der er begrænsede pladser - tilmelding senest 12. november 2018 til mona@muhabet.dk

Oplys navn, arbejdssted, stillingsbetegnelse, telefon og e-mail adresse på hver enkelt deltager.

 

Dagen indeholder følgende oplæg:

Erfaringer med at støtte traumatiserede flygtninge/indvandrerfædre v/Mona Rosenberg, projektleder i aktivitets- og værestedet Muhabet. Om effekten af tre års målrettet støtte til fædre med henblik på at styrke kontakten mellem dem og deres børn. Hvilke muligheder og barrierer peger erfaringerne på.

Familiekonflikter blandt etniske minoriteter.v/Farwha Nielsen, ophavskvinde til tværkulturel konfliktmægling og indehaver af Virksomheden Tværkulturel Rådgivning.

Oplægget vil belyse familiernes udfordringer og oplevelser med offentlige hjælpesystemer. Farwha Nielsen har udført utallige mæglinger i samarbejde med politiet og i kommunalt regi. Borgerinddragelse og borgerindflydelse er vigtige elementer arbejdet. I dag er metoden forankret i flere politikredse, NGO’er og kommuner i Danmark og andre skandinaviske lande. Læs mere om Farwha Nielsen og Tværkulturel Familierådgivning: www.ewc.dk

Traumerelateret vold og dens konsekvenser i en familiev / Helena Lund, psykolog og familieterapeut i Dignity. Oplægget vil beskrive, hvordan en uheldig dynamik mellem traumeramte forældre påvirker børnene og hvordan man i Dignity arbejder med at løsne de knuder, der opstår i en skilsmissetruet familiekonstellation, så barnet kan bevare en god kontakt til begge forældre.

De særlige udfordringer i somaliske familier. v/ Khadija A. Farah, socialrådgiver og Samia Ali, folkeskolelærer fra TUSMO-vejledning. Somaliere med social-og sundhedsfaglig baggrund tilbyder i TUSMO gratis råd og vejledning til udsatte familier med somalisk baggrund i Danmark. Hør bl.a. om struktur- og rolleforandringer i familierne og deres betydning for familierne, når de kommer til Danmark.

MUHABET BETYDER "KÆRLIGT SAMVÆR"

Vi er et aktivitets- og værested for mennesker, der er psykisk syge og traumatiserede med fokus på flygtninge og indvandrere.

MUHABET ER FÆLLESSKAB

Muhabets personale og frivillige laver hver
dag mad samt yder støtte og omsorg til
mere end 60 gæster.
Muhabet arbejder med social recovery.

MUHABET ER SAMTALE OG HYGGE

”I Muhabet taler jeg med mennesker, mennesker fra mange forskellige lande og danskere. Når vi spiser morgenmad, er Muhabet min familie. Når jeg kommer hjem er jeg meget glad”. Kvindelig gæst, enke og psykisk syg.

Jeg er så taknemmelig for at jeg har fundet Muhabet. Her har jeg mulighed for at være sammen med folk fra mit hjemland og jeg får sund og god mad. Jeg er bange for at lave mad hjemme, fordi jeg er bange for at glemme at slukke for komfuret”.
Yngre somalisk mand uden familie og venner. Lever isoleret og nærmest udstødt på grund af sin sygdom.

MUHABET ER SPORT OG BEVÆGELSE

I Muhabet tilbyder vi sport og afspænding for dem der har lyst til det.

MUHABET ER BASERET PÅ OVERSKUDSMAD

Muhabet får doneret overskudsmad fra FødevareBanken samt mange andre forretningsdrivende.

MUHABET FIK TILDELT TINE BRYLD PRISEN I 2014

Kontakt:
Bragesgade 8c
2200 København N.
Tlf. 36 72 65 83
muhabet@muhabet.dk
Åbningstider:
Hverdage fra kl. 12-17.
Den sidste fredag i hver måned er der
festaften kl 18-22.
Vi holder sommerlukket i juli.