MISSION

Gennem skabelsen af et værested er det Muhabets mission at skabe omsorgsfulde rammer for at traumatiserede og psykisk syge flygtninge og indvandrere kan få et mere værdigt hverdagsliv og forbedret livskvalitet. Dette sker gennem inklusion af målgruppen i sociale fællesskaber, etablering af netværk samt genetablering af tilliden til det offentlige system. Det er centralt at give målgruppen oplevelsen af, at de også kan være en del af det danske samfund på trods af den marginalisering, som de oplever i hverdagen.

VISION

Det er Muhabets vision at der også for fremtiden kan sikres væresteder for målgruppen, som arbejder ud fra Muhabets koncept og arbejdsmetoder. Disse ”oaser” ønskes at blive etableret i større byer i Danmark. Hertil er det vores vision, at der i alle dele af samfundet skabes forståelse for målgruppens svære, sociale og traumatiserende livsvilkår samt særlige behov, og at Muhabet kan være en inspiration for alle, der ønsker at arbejde med og for målgruppen.