MUHABETS GÆSTER

Muhabets målgruppe er mennesker, som er traumatiserede og psykisk syge, og ca. 90% er flygtninge og andre med minoritetsbaggrund. Vores målgruppe er dobbelt udsat – i forhold til deres traumer og sindslidelser og i forhold til sproglige og kulturelle barrierer. Mange er ensomme i Danmark uden kontakt til familie, venner eller landsmænd, og mange har derudover andre problemstillinger som f.eks. boligproblemer og økonomiske udfordringer. De traumatiske oplevelser og sindslidelser er blevet så invaliderende, at de ikke kan indfri de samfundsmæssige krav om arbejde og uddannelse, og de er fanget i en negativ spiral, hvor isolation og psykisk sygdom forstærker hinanden negativt. For manges vedkommende er Muhabet det første skridt henimod at bryde med en ødelæggende isolation og opleve at være en del af et fællesskab. Deltagelsen i Muhabet giver vores gæster en mere struktureret hverdag og deres psykiske tilstand stabiliseres – de er på vej i deres egen personlige recoveryproces. Muhabet forebygger ensomhed, genindlæggelser i psykiatrien, pres på praktiserende læger, konflikter i det offentlige rum og stress hos pårørende. 

 

ET MULTIKULTURELT FÆLLESSKAB 

Muhabet er et mangfoldigt fællesskab med gæster fra over 20 lande, der alle taler forskellige sprog; fra arabisk og bulgarsk til dansk og swahili. Vi har plads til alle mennesker, der har psykiske lidelser – uanset deres nationalitet og etniske baggrund. Vi tilbyder et rummeligt fristed med respekt og ligeværdighed for alle vores gæster.

 

“I Muhabet lærte jeg nye mennesker, mange med andre etniske baggrund. Jeg lærte hvordan personalet i Muhabet håndterede alle disse individer, mennesker som er forskellige fra hinanden. Man spejler sig i andre.”                             – Gæst fra Irak 

KONTAKT  Bragesgade 8C, 2200 København N / Tlf. 36 72 65 83 / muhabet@muhabet.dk  
ÅBNINGSTIDER  Hverdage fra kl 12-17 dog torsdag kl 12-16.30