MUHABETS GÆSTER

Muhabet har fokus på, at der er mennesker i det danske samfund, der føler sig ekskluderet og som har en uværdig, smertelig og ensom hverdag på grund af et sammenfald af svære sociale og traumatiserende livsvilkår og en sprød og u-modstandsdygtig psyke som følge af psykisk sygdom og sårbarhed.

Muhabet’s målgruppe har mange forskellige psykiatriske diagnoser. Mange lider voldsomt af PTSD eller har dobbeltdiagnose med misbrug eller er retarderede.
Muhabet’s målgruppe er dobbelt udsat – i forhold til deres sygdom og sprog og kultur.

Målgruppen har mange komplekse problemstillinger med social udsathed, boligproblemer og økonomiske problemer.

Mange lider af ekstrem ensomhed og er alene i Danmark uden kontakt til familie eller landsmænd, hverken i Danmark eller hjemlandet.
Mange har ikke magtet at leve i ægteskaber og har brudte familier bag sig med ringe eller ingen kontakt til børnene. Flere har tvangsanbragte børn.

Målgruppen føler sig ekskluderet af det danske samfund.

 

KONTAKT  Bragesgade 8C, 2200 København N / Tlf. 36 72 65 83 / muhabet@muhabet.dk  
ÅBNINGSTIDER  Hverdage fra kl 12-17 dog torsdag kl 12-16.30