MUHABETS GÆSTER

Muhabets målgruppe er mennesker, som er traumatiserede og psykisk syge, hvoraf størstedelen er flygtninge og indvandrere. Vi har fokus på, at der lever mennesker i det danske samfund, der føler sig ekskluderet og har en uværdig, smertelig og ensom tilværelse på grund af traumatiserende livsvilkår og en sprød, u-modstandsdygtig psyke som følge af psykisk sygdom og sårbarhed.

 

Vores målgruppe er dobbelt udsat – i forhold til traumer og sindslidelser og i forhold til sprog og kultur. De fleste er ofte alene i Danmark uden kontakt til familie, venner eller landsmænd. De traumatiske oplevelser og sindslidelser er blevet så invaliderende, at mange ikke længere kan indfrie samfundsmæssige krav om arbejde og uddannelse. De er fanget i en negativ spiral, hvor isolation og psykisk sygdom forstærker hinanden negativt. Derfor har mange også komplekse problemstillinger som f.eks. social udsathed, boligproblemer og økonomiske udfordringer.

 

For manges vedkommende er Muhabet deres første skridt henimod at bryde en ødelæggende isolation og opleve at være en del af et fællesskab. Deltagelsen i Muhabet giver vores gæster en mere struktureret hverdag og deres psykiske tilstand stabiliseres – de er på vej i deres egen personlige proces mod recovery. Muhabet forebygger ensomheden, genindlæggelser i psykiatrien, pres på praktiserende læger, konflikter i det offentlige rum og stress hos pårørende. 

 

ET MULTIKULTURELT FÆLLESSKAB 

Muhabet er et mangfoldigt fællesskab med gæster fra over 20 lande, der alle taler forskellige sprog; fra arabisk og bulgarsk til dansk og swahili. Vi har plads til alle mennesker, der har psykiske lidelser – ligegyldigt hvad deres nationalitet og etniske baggrund er. Vi tilbyder et fristed med respekt og ligeværdighed for alle vores gæster.

 

“I Muhabet lærte jeg nye mennesker, mange med andre etniske baggrund. Jeg lærte hvordan personalet i Muhabet håndterede alle disse individer, mennesker som er forskellige fra hinanden. Man spejler sig i andre.”

                                                                           – 56 gæst fra Irak 

KONTAKT  Bragesgade 8C, 2200 København N / Tlf. 36 72 65 83 / muhabet@muhabet.dk  
ÅBNINGSTIDER  Hverdage fra kl 12-17 dog torsdag kl 12-16.30