BESTYRELSEN

Ida Flachs

Bestyrelsesforkvinde

Farwha Nielsen

Bestyrelsesnæstformand

Sarah Wessmann

Bestyrelsesmedlem

Asim Latif

Bestyrelsesmedlem

Vibeke Abel

Bestyrelsesmedlem

Direktør for Job og Erhverv, Social, Sundhed og Borgerservice i Hillerød Kommune siden 2010.
Tidligere Ligestillingsdirektør i Arbejdsmarkedsstyrelsen og afdelingschef i Socialministeriet.

  • Medlem af bestyrelsen i Danner.
  • Medlem af Kommunekontaktrådet for Hovedstadens Embedsmandsudvalget for Sundhed.
  • Medlem af Praksisplansudvalgets administrative styregruppe i Hovedstadsområdet (PAS)
    (Kommuner, Praktiserende lægers organisation og Regionen Hovedstaden).
  • Medlem af Den administrative Styregruppe (DAS) for samarbejdet for sundhedsområdet i
    Region Hovedstaden.
  • Medlem af Kommunekontaktråd (KKR) Hovedstaden Embedsmandsudvalg for Social og Uddannelse.

Claus Juul

Bestyrelsesmedlem

Arly Eskildsen

Bestyrelsesmedlem
KONTAKT  Bragesgade 8C, 2200 København N / Tlf. 36 72 65 83 / muhabet@muhabet.dk  
ÅBNINGSTIDER  Hverdage fra kl 12-17 dog torsdag kl 12-16.30