DE STØTTER VORES ARBEJDE

Muhabet har en økonomi bestående af mange forskellige donorer. På nuværende tidspunkt har vi en fireårig bevilling fra Københavns Kommune (2021 - 2024) samt støtte fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til fællesspisningen for ældre flygtninge og indvandrere (Klub 65+). Hertil har vi modtaget midler fra offentlige og lokale puljer samt private fonde. Vi eksisterer kun i kraft af en ihærdig fundraising og en fantastisk velvilje. 

 

En stor og hjertelig tak til alle, der er med til at gøre en forskel for Muhabet og støtter vores meningsfulde arbejdsindsats for en gruppe borgere, der har meget svære udfordringer i livet.

 

KONTAKT  Bragesgade 8C, 2200 København N / Tlf. 36 72 65 83 / muhabet@muhabet.dk  
ÅBNINGSTIDER  Hverdage fra kl 12-17 dog torsdag kl 12-16.30