DE STØTTER VORES ARBEJDE

Muhabet har en økonomi bestående af mange forskellige donorer. Muhabet eksisterer lige nu kun i kraft af en ihærdig fundraising og en fantastisk velvilje. Muhabet modtager i øjeblikket et fast driftstilskud fra Københavns Kommune på 30% af driften.

Endvidere skylder vi en stor tak til to store fonde nemlig Oak Foundation og Velux Fonden der støtter fædre & børn i Muhabet. Uden deres støtte havde Muhabet ikke eksisteret i dag.

De resterende midler til Muhabets aktiviteter kommer fra Københavns Kommunes Sundhed- og Omsorgsforvaltning, som støtter fællesspisning for ældre flygtninge og indvandrere, samt fra forskellige offentlige og lokale puljer samt mindre private fonde.

Muhabet er meget taknemmelig over for alle vores donorer for opbakningen til vores arbejde.

 

Derudover er Muhabet så heldig at modtage overskudsmad fra mange forskellige donorer:

 

KONTAKT  Bragesgade 8C, 2200 København N / Tlf. 36 72 65 83 / muhabet@muhabet.dk  
ÅBNINGSTIDER  Hverdage fra kl 12-17 dog torsdag kl 12-16.30