MUHABET BETYDER "KÆRLIGT SAMVÆR"

Vi er et aktivitets- og værested for mennesker, der er psykisk syge og traumatiserede med fokus på flygtninge og indvandrere.

MUHABET ER FÆLLESSKAB

Muhabets personale og frivillige laver hver dag mad samt yder støtte og omsorg til mere end 60 gæster. Muhabet arbejder med social recovery.

MUHABET ER SAMTALE OG HYGGE

”I Muhabet taler jeg med mennesker fra mange forskellige lande og danskere.
Når vi spiser morgenmad, er Muhabet min familie. Når jeg kommer hjem er jeg meget glad”. 

Kvindelig gæst, enke og psykisk syg.

Jeg er så taknemmelig for at jeg har fundet Muhabet. Her har jeg mulighed for at være sammen med folk fra mit hjemland og jeg får sund og god mad.

Yngre somalisk mand uden familie og venner som lever isoleret og nærmest udstødt på grund af sin sygdom.

MUHABET ER SPORT OG BEVÆGELSE

I Muhabet tilbyder vi sport og afspænding for dem der har lyst til det.

MUHABET ER BASERET PÅ OVERSKUDSMAD

Muhabet får doneret overskudsmad fra FødevareBanken samt mange andre forretningsdrivende.

MUHABET FIK TILDELT TINE BRYLD PRISEN I 2014

KONTAKT  Bragesgade 8C, 2200 København N / Tlf. 36 72 65 83 / muhabet@muhabet.dk  
ÅBNINGSTIDER  Hverdage fra kl 12-17 dog torsdag kl 12-16.30