MUHABET – KÆRLIGT SAMVÆR

Muhabet er et socialpsykiatrisk tilbud for mennesker, som er traumatiserede og psykisk syge, med fokus på flygtninge og indvandrere. I vores aktivitets- og samværshus på Nørrebro kan man have kærligt og uforpligtende samvær på tværs af religiøse, kulturelle og nationale forskelle.

Flygtninge og indvandrere som overvældes af psykiske lidelser og traumer kan have særligt svært ved mødet med det offentlige system og med et nyt sprog og en ny kultur. Muhabets formål er at give disse mennesker et værdigt hverdagsliv ved at danne rammen om det fællesskab og socialt samvær, som de på grund af deres sårbarhed ikke selv formår at skabe. For manges vedkommende er deltagelsen i Muhabet det første svære skridt ud af isolationen. Muhabet arbejder med rehabilitering, og understøtter den enkelte gæst i deres rejse mod recovery. Vi er et unikt tilbud, som siden 2003 har ydet kvalificeret hjælp til denne udfordring.

GÆSTEBUDDET

Muhabet arbejder med kerneværdier som gæstebud og værtskab, hvor den enkelte bruger bydes velkommen med respekt som en gæst i Muhabet. Hver dag serveres morgenmad samt en varm frokost, som gæsterne, værterne (personalet) og de frivillige indtager sammen. Alt er gratis. Vi er et røgfrit, alkoholfrit og stoffrit sted.

Muhabet er indrettet som en café med åbent køkken, spiseborde og hyggelige sofahjørner. Der er adgang til computere med internet.

ALLE ER VELKOMNE

Alle der har psykiske lidelser er velkomne i Muhabet – ligegyldig hvad ens situation er eller hvilken kommune man bor i. Muhabet er neutral hvad angår politik og religion. Der er ingen registrering, ingen tilmelding, og man kan være anonym, hvis man ønsker det.

SAMARBEJDE, UNDERVISNING OG PRAKTIK

Muhabet vægter det tværfaglige samarbejde, og er åbent for spændende samarbejdsmuligheder med relevante organisationer, foreninger og socialøkonomiske virksomheder. Vi tilbyder også oplæg om f.eks. vores omsorgspædagogiske arbejdsmetoder, recovery hos etniske minoritetsborgere og interkulturel kommunikation. Muhabet yder desuden undervisning og praktikpladser til relevante uddannelser og aktivitetsparate borgere, henvist fra jobcentre.

”For 18 år siden blev jeg inviteret indenfor i Muhabet på Vesterbrogade – det var lige startet og havde kun åbent 2 dage om ugen, hvor der blev serveret suppe og en kop tyrkisk te. Jeg blev fanget af den varme og rummelige atmosfære, som vi siden har forsøgt at fastholde. Vi kaldte Muhabet for ”en oase i storbyen”, hvor billedet skulle symbolisere, at livet kan være en lang ørkenvandring for mennesker, der kommer langvejs fra, og at man kan have brug for et sted, hvor man for en stund kan slappe af, få stillet sin tørst, og møde andre i respekt og ligeværdighed.”

                                                                                                                                   – Lise Poulsen, tidligere leder af Muhabet

MISSION

Gennem skabelsen af et værested er det Muhabets mission at skabe omsorgsfulde rammer for at traumatiserede og psykisk syge flygtninge og indvandrere kan få et mere værdigt hverdagsliv og forbedret livskvalitet. Dette sker gennem inklusion af målgruppen i sociale fællesskaber, etablering af netværk samt genetablering af tilliden til det offentlige system. Det er centralt at give målgruppen oplevelsen af, at de også kan være en del af det danske samfund på trods af den marginalisering, som de oplever i hverdagen.

VISION

Det er Muhabets vision at der også for fremtiden kan sikres væresteder for målgruppen, som arbejder ud fra Muhabets koncept og arbejdsmetoder. Disse ”oaser” ønskes at blive etableret i større byer i Danmark. Hertil er det vores vision, at der i alle dele af samfundet skabes forståelse for målgruppens svære, sociale og traumatiserende livsvilkår samt særlige behov, og at Muhabet kan være en inspiration for alle, der ønsker at arbejde med og for målgruppen.

KONTAKT  Bragesgade 8C, 2200 København N / Tlf. 36 72 65 83 / muhabet@muhabet.dk  
ÅBNINGSTIDER Mandag til fredag kl. 12-17 (torsdag kl. 12-16.30)